`Gregor Samsa bir sabah tedirgin düşlerden uyandığında, kendini yatağında devasa bir böceğe dönüşmüş olarak buldu’ .

Bu dönüşüm , 1915 yılında insanı sosyal duvarlarının arasında böcek metaforuyla ezmeye başladı. O günden beri Kafkanın en önemli eserlerinden biri olarak anıldı.

Gregor Samsa bir odanın içindeki böcek olarak öyküye başlar ve aile-patron-para-sorumluluk-mahremiyet seçenekleri arasında itilip durur.

Bundan dolayı bir odanın içindeki böcek olmaktan çok daha fazlası olduğunu ispatlayamaz. Çünkü ne konuşabilecek türde bir ağza sahiptir ne de kendisini dinlettirebilecek bir saygınlığa. Patronu onu böcek olarak görür çünkü o patrondur. Babasının patrona olan borcu onu böcek gibi ezer çünkü yük çok ağırdır.

Bir de bunlar yetmezmiş gibi sosyal statülerin ve toplum baskısının karşısında ezilmek insanı çevre karşısında hırpalar.

Patrona veya hayır dememeniz gereken kimseye hayır diyememek sizi bir böcekten farksız yapmaz. Bu durumda elde edebileceğiniz sizi saran ve istediğiniz gibi hareket etmenizi engelleyen sert kabuktan çok daha fazlası değildir.

İşte Kafkanın ` Dönüşümü ‘ ve insanın baskılar karşısındaki çaresizliği böyledir.
Bundan dolayı Kafkanın bu baskılar karşısında kahramanımızı bir böceğe dönüştürmesi çok da şaşırtıcı gelmese de yaşadığı dönem göz önüne alınınca anlatım tarzının alışılmışın dışında olduğunu görürüz.

Kafkanın bu farklı yaklaşımı, böcek metaforu üzerinden toplumsal yapıyı eleştirmesi, eseri tür bakımından absürt kurgu, fantastik kurgu, hikâye, uzun öykü gibi dallarda anlatması, eseri türsel olarak zenginleştirmiştir.

Son olarak yazarın iç dünyasına ışık tutan bu eser ; bize Kafkanın yaşadığı topluma hangi açıdan baktığını gösteriyor.
Bu açıdaki yozlaşmışlıktan kurtulamamış toplumların yarattığı ` Böceklerden ‘ olmamanız dileğiyle iyi günler.

 

Related Posts

Bir cevap yazın