MineCraft Rehberi

Minecraft Kızıltaş Rehberi -1 #14

Merhaba arkadaşlar yeniden bir rehberle beraberiz. Bugün oyun mekaniklerinden ve en karışık olan konulardan biri olan kızıltaş mekaniğini öğreneceksiniz.

İlk olarak kızıltaş: Kızıltaş’ı oyundaki tüm makinelerinizin elektrik kaynağı olarak düşünebilirsiniz.

Özelliklerine gelelim;

 1. Bir kızıltaş tam olarak 15 blok boyunca aktif elektrik verebilir fakat bundan daha büyük devreler kurmak istiyorsanız Kızıltaş Tekrarlayıcısı (Redstone Repeater) kullanılabilir. Fakat ondan sonraki 15 blok  da söner.Capture3
 2. Bir kızıltaş ancak 1 blok yukarı olarak taşınabilir.
 3. Oyundaki 7 eleman kızıltaşı aktif edebilecek kapasiteye sahiptir. Bunlar: 1. Tuş (Button), 2. Kol (Lever), 3. Tahta, Demir, Altın veya Taş Basınç Plakası ve son olarak Kızıltaş Meşalesi’dir.
 4. Kızıltaş bir blok aşağı iletilirken elektrik ancak transparan (Ice ve Glass) bloklardan geçebilir.Capture4
 5. Kızıltaş elektriği, 1 blok arkasına enerji aktarımı yapabilir.

Bunlardan ayrı olarak Kızıltaş elemanı şeklinde adlandırılan bazı malzemelerimiz vardır. Bunlar;

 1. Kızıltaş Tekrarlayıcısı
 2. Kızıltaş Karşılaştırıcısı

Capture2Kızıltaş Tekrarlayıcısı: Tekrarlayıcı genel olarak bakıldığında Kızıltaşınızın elektrik ömrünü uzatmaya yarar. 15 bloktan sonra elektrik veremeyen Kızıltaş, bir adet tekrarlayıcı ile 30 bloğa kadar elektrik taşıyabilir.

Kızıltaş Karşılaştırıcısı: Karşılaştırıcı Capture9isminden de anlaşılacağı gibi bazı 
şeyleri karşılaştırmak için kullanılır. 1. durumda karşılaştırıcı sadece tekrarlayıcı olarak kullanılabilir 2. durumda ağırlıklı basınç plakalarını (demir ve altın) karşılaştırmak ve ona göre enerji sinyali üretmektir. Mesela; 2 tane altın ağırlık plakasına bağlanmış karşılaştırıcı, yandan bağlanan ağırlık plakasında arkadan bağlanan ağırlık plakasından daha fazla ağırlığa sahipse elektrik sinyali verir. 3. durum ise diyot olarak kullanılabilmesidir. Sadece 1 taraftan elektrik gücü alır ve diğer tarafa elektrik vermez. 4. durum karşılaştırıcının son özelliği olan doluluk testidir. Eğer karşılaştırıcı bir sandığın yanına konulursa, sandık tamamen dolduğunda karşılaştırıcı elektrik vermeyi bırakır. Diğer durumda ise dolu olan sandığınızdan bir şey alındığında elektrik verir bunu da hırsız alarmı gibi kullanabilirsiniz.

Kızıltaş ile yapılabilecek bir çok şey olsada bunların temel adımları vardır. Bunlar Temel Kapılar ile başlar;Capture

 1. NOT kapısı: Çevirici olarak da adlandırılan devrenin girişi açık ise çıkış kapalı olacaktır.
 2. OR kapısı: 2 girişi olan devrede sadece biri bile açık olduğunda güç sağlayan devredir.
 3. NOR kapısı: Basitçe OR kapısının invert’i olan bu kapı herhangi sinyal açık olduğu sürece elektrik vermeyecektir.
 4. AND kapısı: 2 girişinde açık olduğu durumlarda kullanılan bu devre diğer durumlarda elektrik üretmez.
 5. NAND kapısı: Herhangi çıkış kapalı sinyali verdiğinde çalışan devre biçimidir.
 6. XOR kapısı: Herhangi iki girişinde farklı olduğu durumlarda elektrik veren devredir.
 7. XNOR Kapısı: Basit bir biçimde XOR kapısının invert’i denilebilir. Sadece 2 çıkışında aynı olduğu zamanlar devreye elektrik sağlanır.

Bu kapılar dışında devreler;

 1. Aktarım (Transmission) Devreleri : Kendi içinde de 3’e ayrılan bu devre biçimi Kızıltaşın aktarım biçimleri ile alakalıdır. A.Düzlemsel Aktarım: Düzlemsel aktarım bir Kızıltaş bağının güçlendirilmesi ve daha da uzaklara gidilmesi için yapılan devrelerdir. B.Tekrarlayıcı Devreler: Tekrarlayıcı devreler aslında Kızıltaş Tekrarlayıcısı’nın yaptığı görevi yapan devrelerdir. C.Diyot Devreleri: Diyot devreleri, elektrik sinyalini bir yönden alıp diğer yöne iletmeyen devrelere denir.
 2. Lojik Devreler: Lojik devreler aslında bütün kapıları kapsayan devrelere verilen isimdir.
 3. Darbe Devreleri: 7 farklı darbe devresi vardır bunlar; 1.Darbe Üretici (Pulse Generator): Darbe üretici, belirli zaman aralıklarında elektrik darbesi üreten devrelerdir. Capture52.Darbe Kısıtlayıcı (Pulse Limiter): Çok uzun olan darbe süreçlerini kısaltan derelere verilen isimdir. Capture63.Darbe Uzatıcı (Pulse Extender): Darbe uzatıcı kısa olan darbe sürelerini uzatmak için kullanılır. Capture74.Darbe Çoğaltıcı (Pulse Multiplier): Darbe üreten devrelerde elektrik çıkış sayısını arttırmakta kullanılan devre tipleridir. Capture85. Darbe Sayacı (Pulse Divider): Darbeli devrelerin çıkış sayısını ve giriş sayısını sayan yani devredeki döngü sayısını kontrol eden devrelerdir.

  6.Köşe sayacı (Edge Detector): Bu sayaç devredeki aç ve kapa sinyallerini kontrol etmek için kullanılır. Sadece açma darbesini kontrol ederse yükselen kenar(Rising Edge), sadece kapa darbesini kontrol ederse düşen kenar (Falling Edge), ikisini beraber kontrol ettiğinde ise ikili kenar (Dual Edge) devresi ismini alır.

  7. Darbe Uzuluğu Kontrol (Pulse Length Detector): Bu devreler sadece belirli uzunluktaki darbelere tepki göstermesi için yapılmış devrelere denir.

 4. Sayaç Devreleri(Clock Circuits): Sayaç devrelerinin 3 tipi vardır. Bu devreler Kızıltaş akımını belirli sürelerle sürekli tekrarlatmak ve bir sayaç oluşturmak amacıyla kurulan devrelerdir. 1. Tekrarlayıcılar ile yapılan sayaç devresi, 2. Hopperlar ile yapılan sayaç devresi, 3. Pistonlar ile yapılan sayaç devresi
 5. Hafıza Devreleri (Memory Circuits): Hafıza devreleri, devrenin bir önceki girişlerine göre çıkış veren devrelere denir ve kendi aralarında 5 tane devresi vardır.

  1. RS Latch adı verilen devredir. Bu devre NOR kapıları ile kurulduğundan RS NOR Latch olarak da bilinen, Minecraft‘da bulunan en eski devrelerden birisidir. 2 girişi olan bu devrenin 1.si çıkış 2.si ise reset girişidir.

  2. T Flip-Flop: Aynı bir şalter gibi çalışır. Bir girişi vardır ve çıkışın açılma ve kapanma durumunu kontrol eder.

  3. D Flip-Flop:
  2 girişi vardır. Bunlardan biri sayaç devresine, birisi de veri girdisine bağlıdır. Eğer sayaç açık durumda ise çıkış veri girdisine eşitlenir.

  4. JK Latch:
  Aynı RS Latch gibi kurulan bu devre, 2 girişin de açık olma durumunda T Flip-Flop devresi gibi davranır.

  5. Sayaç
  : T Flip-Flop ve RS Latch‘dan farklı olarak sayaçlar sadece 2 durum değil, bir çok durumu tutabilirler. Bu durum ise daha çok hafızalı devre yapmak için idealdir.

 

Related Posts

Bir cevap yazın