, ,

Kuudere Anime Nedir?


Kuudere‘ler anime tiplemelerinin “cool” versiyonlarıdır. Bu kelimenin popülerite anlamında değil, olgun davranış ve zekasını kullanabilme anlamından bahsediyoruz.

Tavırlarında genellikle küçümseyici, alaycı tavırlar barındıran Kuudere’ler anime türlerinin duygusuz tiplemeleridir. Dandere‘lere benzetilen bu tiplemeler insana en yakın tiplemeler kategorisinde değerlendirilebilirler. Kuudere‘ler güçlü gözükürler.

Öz güvenleri hat safhada olan bu karakterler ilgi gördükleri zaman görmezden gelebilecek kadar duygusuz davranabilirler. Tepkisiz görüntülerinin altında bir duygu seli yaşansa da bunu pek belli ettikleri söylenemez.

Çok nadir durumlar da bu yüzlerini gösteren Kuudere tiplemelerine örnek vermek gerekirse Android 18, Hamura Akemi gibi anime karakterlerini gösterebiliriz. Kuudere terimi her ne kadar Dandere‘ler ile karıştırılsa da ayrı tiplemeleri temsil ettiklerini bilmekte fayda vardır.

Siz ne düşünüyorsunuz?

0 noktası
Beğendim Beğenmedim

Toplam oy:0

Artı Oylar: 0

Artı oy yüzdesi:0.000000 %

Eksi Oylar: 0

Eksi oy yüzdesi:0.000000 %